oBRÁZEK DNE

SmluvnÍ ÚdrŽba objektŮ

Nabízíme smluvním partnerům kompletní servis pro údržbu a opravy nemovitostí.

Mezi naše smluvní partnery patří bytová družstva, společenství vlastníků bytů, firmy, soukromí majitelé domů a údržba objektů měst, obcí a státní správy.

Máte také zájem o naší nabídku a získat tím mnoho výhod bez paušálního poplatku.

Výhody smluvních partnerů.

Platby na fakturu
Slevy na použitý materiál 5-15%
Slevy na montážní práce dle rozsahu 5-10%
Garance příjezdu do 1 hodiny od nahlášení havárie na náš dispečink
Zajištění všech periodických revizí
Výměny měřidel /zajišťujeme od všech výrobců/
A další výhody dle dohody.

Tyto služby zajišťujeme v Hradci Králové a okolí,Jičín a okolí,Hořice a okolí a zajistíme další oblasti dle dohody

Zaujala-li Vás naše nabídka máte zájem se stát našim smluvním partnerem - kontaktujte nás

Telefonem: 493621754
Faxem: 493620083
E-mailem: fesmont.2000@tiscali.cz
Osobně nebo poštou:
Fesmont 2000 s.r.o.
Husova 161
50801 Hořice

Při navázání spolupráce budete mít stálou garanci včasného zásahu při haváriích a opravách.

Veškeré montážní práce,které v budoucnu objednáte budete mít se slevou!

Způsob odstraňování havarijních situací

Nahlášené havárie v oblasti plynoinstalace,vodoinstalace,topení a zařízení kotelen a výměníků budou našim dispečinkem řešeny a poté odstraněny následovně:

1) havárie s nutností okamžitého zásahu nutného k zabránění škod na majetku objednatele s příjezdem do 60 minut od nahlášení na dispečink zhotovitele a okamžitým následným odstraněním havarijní situace.

2) Ostatní běžné havárie,kde nehrozí přímé ohrožení majetku objednatele budou zajištěny téhož dne, kdy byly nahlášeny na náš dispečink.

3) V případě havárie většího rozsahu naši pracovníci neprodleně zabezpečí havarijní situaci tak, aby nevznikly další škody na majetku (opět s příjezdem do 60 minut od nahlášení na náš dispečink) a okamžitě vyrozumí prostřednictvím dispečera objednatele o objemovém a případně finančním rozsahu, nutného k celkovému odstranění této havárie. V případě souhlasu objednatele provedou naši pracovníci celkovou opravu vzniklé havárie v následujících dnech.

4) V případě, že se bude jednat o práce spojené pouze s běžnou údržbou/výměny nebo opravy/ kde není riziko případného vzniku škod na majetku objednatele budou tyto práce provedeny v termínu sjednaném tak,aby vyhovoval oběma zúčastněným stranám.